Súčasnosť

12Hlavnou činnosťou spolku ochrancov vody Octopus v súčasnosti, ako to už aj zo samotného názvu vyplýva, sú aktivity spojené s ochranou vody, bez ohľadu na jej charakter a pôvod. To je oveľa väčší záber činností, ako to bolo v minulosti. Potápať sme sa neprestali, práve naopak. Využívame naše potápačské skúsenosti a pomocou špeciálneho potápačského vybavenia, pravidelne čistíme jazerá a iné vody od rôznych nečistôt. Pod patronát sme si vzali v spolupráci s kompetentnými úradmi ochranu Národnej prírodnej rezervácie Číčovské mŕtve rameno, s cieľom napomáhať k zachovaniu jeho biotopu, zabraňovať jeho znečisťovaniu a nezákonným aktivitám. Využívajúc svojich technických a kvalifikačných predpokladov, ako súvisiacu činnosť vykonávame v letných mesiacoch vodnú záchrannú službu. Samozrejme pritom sa aktívne zúčastňujeme rôznych kultúrnych podujatí, s cieľom propagácie a prezentácie našej činnosti.