2 % dane

Spolok ochrancov vody Octopus, nie je podnikateľským subjektom. Ako  občianske združenie, založené podľa zákona č.83/1990 Zb.- Zákon o združovaní občanov, máme možnosť získavať finančné prostriedky na svoju neziskovú činnosť aj na základe zákona č.595/2003 Z.z. – Zákon o dani z príjmov ( § 50, ods. 4 a 5 ). Ide o časť zaplatenej dane, ktorú štát poukazuje na verejnoprospešný účel.

Svojim príspevkom podporíte  činnosť na ochranu vody, ktorá ako vieme, je základom života a preto ju treba chrániť. Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

Ako postupovať :

- ak máte svojho zamestnávateľa, dáte vyplniť účtovníčke tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Vyplníte tlačivo „ Vyhlásenie ….. “ .

Tieto 2 vyplnené tlačivá je potrebné doručiť príslušnému daňovému úradu ( podľa Vášho miesta trvalého pobytu ) do 30.4.2019.

- ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba alebo právnická osoba, do príslušných rubrík daňového priznania  vpíšete tieto naše údaje :

Názov : Spolok ochrancov vody Octopus
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 31749933
Ulica : Veternicova
Číslo : 1
PSČ : 841 05
Obec : Bratislava