História

Spolok ochrancov vody Octopus, bol založený začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia, pod známym názvom Klub potápačov Octopus. Patril medzi prvé priekopnícke potápačské kluby v bývalom Československu. Založilo ho v tej dobe niekoľko nadšencov s osobitným vzťahom k vode, ktorí sa snažili využiť nové technické možnosti k spoznávaniu života pod vodou. Klub začlenený v rámci brannej organizácie Zväzarm, vyvíjal niekoľko desaťročí bohatú činnosť spojenú s potápaním, čím výraznou mierou prispel k rozvoju potápania, hlavne v Bratislave a okolí. Z radov jeho členskej základne boli vycvičení špičkoví potápači, z ktorých mnohí pôsobili buď ako profesionálni potápači, alebo sa špecializovali na určitú potápačskú oblasť,  napríklad na  potápačský šport, potápačské práce, foto a film pod vodou a podobne. Jednou z hlavných činností bola aj práca s mládežou. Na rozdiel od súčasnosti,  boli v tej dobe športové aktivity s mládežou prioritou, boli štátom podporované a uznávané. Už len s nostalgiou možno zaspomínať na tie bazénové výcviky plné detského smiechu, na klubové potápačské stretnutia, z ktorých sa nikomu nechcelo ísť domov, či na potápačské akcie na prírodných jazerách, plné ešte nenarušeného života. Koncom 80 – tych rokov začal byť  klub známy svojimi ekologickými aktivitami, konkrétne pravidelným čistením bratislavských jazier od rôznych nečistôt. Tieto aktivity sme zabezpečovali dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu. Zmeny režimu po roku 1989 napriek svojim negatívam klub dokázal prekonať a po transformácii na ekologický spolok, aktívne pôsobí aj v súčasnosti.