Kontaktné údaje

Spolok ochrancov vody Octopus
Veternicova 1
841 05  Bratislava

IČO : 31749933
DIČ : 2020985736

Bankové spojenie :
Banka - Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu - SK 9309000000000011467706

e-mail :   
ochrancoviavody@gmail.com